Az 1-es típus (a “Perfekcionista” vagy “Reformer”) az Enneagram erkölcscsősze.

Fő vágya: jónak, erényesnek, kiegyensúlyozottnak lenni, és feddhetetlenné válni. Ebből ered a tökéletességre törekvés erős kényszere.
Fő félelme:
hogy ő rossz, hibás, gonosz, romlott.

 

Az Egyes típus erősségei

 

 • Lelkiismeretes, fegyelmezett, és tisztességes. Igazságérzete nagyon fejlett, az erkölcsi értékek igen fontosak a számára.
 • Könnyen különbséget tud tenni jó és rossz, helyes és helytelen között, elveihez szigorúan ragaszkodik.
 • Nagy felelősségérzettel rendelkezik, minden (még a kisebb) feladatokra is alaposan felkészül, és azokat a lehető legtökéletesebben végzi el.
 • Precíz, rendszerető, igen nagy a munkabírása.
 • Ésszerűen, logikusan gondolkodik.
 • Jó a memóriája, szereti a számokat, és mindent, ami mérhető, összehasonlítható.
 • Önálló, gyorsan és magabiztosan dönt és cselekszik.
 • Jó a szervezésben és szervezetek kialakításában.
 • Emberi kapcsolataiban nyílt, őszinte és egyenes.
 A cikk még folytatódik->

Az Egyes típus általános jellemzése

 

Az Egyes típus fő hajtóereje:
Az Egyes mindenben (de elsősorban abban, ami fontos a számára) tökéletességre törekszik, és ennek érdekében elnyomja az ösztöneit, szükségleteit. Határozott elvei vannak arról, hogy mi a jó és mi a rossz, és ezekhez szigorúan tartja magát. Őt aztán nem lehet eltéríteni az elképzeléseitől!

Igen magabiztosnak tűnik, de biztonsága nem önmagában, hanem eszményei helyességébe vetett hitében gyökeredzik. Állandóan és önkritikusan figyeli önmagát, dolgozik saját tökéletesítésén. Másrészt viszont meg van győződve arról, hogy tökéletesen igaza van, mindenki másnál jobban tudja, hogy az adott helyzetben mi a teendő.

Az Egyes nagyon kritikus önmagával szemben. Szinte egyfolytában elégedetlenül korholja, szidja saját magát, mint egy olyan szülő, akinek semmi sem elég jó.

Mivel folyamatosan kritizálja önmagát, ezért bűntudatot és haragot érez másokkal, és a tökéletlen világgal szemben. Ám úgy érzi, uralkodnia kell magán, és nem fejezheti ki a dühét. A düh kifejezését udvariatlannak, helytelennek érzi. Ezért a saját dühe miatt is önmagát hibáztatja!

Ám eközben azt kell látnia, hogy mások nem élnek és cselekszenek az ő elvei szerint! Ezért szinte kényszert érez arra, hogy „megjavítsa” a dolgokat és az embereket.

Az Egyes rendkívül keményen dolgozik. Precíz és módszeres, megbízható, betartja a határidőket, gyakran előfordul, hogy egy perc szünetet sem engedélyez saját magának. Ha kell, nem alszik és nem eszik, amíg feladatát el nem végezte. A pihenés vagy pláne a nyaralás szinte erőfeszítés a számára: gyűlöli az időt vesztegetni!

Sok egyes számára nagyon nehéz, hogy nagyobb szervezetben dolgozzanak. A nagyobb szervezetek ugyanis tele vannak hibával, ésszerűtlenséggel, amiket nemigen lehet „kijavítani”.

Ugyanakkor az Egyes kiváló vállalkozó, üzletember lehet, aki jól tud egyedül, önállóan dolgozni, vagy a semmiből a saját elképzelései szerint jól működő szervezetet létrehozni, és azt irányítani.

Az Egyes típus Gyermekkora:
Az Egyesek nagyon igyekeztek jó gyerekek lenni, és gyakran érezték, hogy igazolniuk kell létezésük jogosságát. Nem lehettek egyszerűen csak gyerekek, szüleik és környezetük már igen korán szigorú követelményeket és magas elvárásokat támasztottak a gyermek Egyes felé, hogy komoly, érett, felelősségteljes és felnőttes legyen. Ők pedig megérezték, hogy szüleik mit várnak el tőlük, és igyekeztek ennek megfelelni. Ezért sok fiatal Egyes már egészen kicsi korában meglepően komoly, felnőttes és felelősségtudó. Nagy nyomást jelenthet számukra, hogy úgy érzik, meg kell felelniük a család értékeinek, vagy ha azt érzik, hogy rajtuk múlik a család jóléte.

Közismert Egyesek:
Platón, Jeanne d’Arc, Robespierre, Martin Luther King, Mahatma Ghandi, Lev Tolsztoj, John Lennon,  Margaret Thatcher. Mesefigura: Nyuszi és „Róbert Gida” a Micimackóból.

És ez még csak egy apró töredéke a teljes képnek... Tudtad, hogy már az is árulkodik a karakteredről, hogy hogyan rendezed be az otthonodat? Pedig igen! Az erről írott cikkemet itt olvashatod:

Az Egyes típus ösztönvariánsai

(az “ösztönvariáns” jelentéséről és lényegéről ide kattintva olvashatsz)

Önfenntartó ösztönvariáns: “aggodalom”

Az önfenntartó Egyesek szentül hiszik, hogy ha minden lehetséges rosszra előre tudnak gondolni és aggódni tudnak miatta, akkor ezzel ki tudják azt védeni!

Az önfenntartó Egyesek igen sokat aggódnak fizikai jólétük – egészségi állapotuk, anyagi helyzetük – miatt, és gyakran ostorozzák magukat, hogy nem dolgoznak eleget. Bár erősen vágynak rá, hogy örömökben lehessen részük, erős akarattal igyekeznek megtagadni maguktól az élvezeteket, mivel abban hisznek, hogy az örömök bűnbe visznek.

Szociális ösztönvariáns: “alkalmazkodási képtelenség”

Ezek az Egyesek úgy érzik, megkérdőjelezhetetlen értékeket és társadalmi elvárásokat képviselnek, és hogy mások nevében is beszélnek. Jellemző, hogy a szociális Egyesek társadalmi kérdésekkel és szabályokkal kapcsolatban oktatnak és tanítanak másokat, erős moralizáló, erkölcsi színezettel.

Gyakran érdeklődnek a politika, az újságírás és a közügyek iránt, igyekeznek a visszaéléseket feltárni, a csontvázakat kiborogatni a szekrényből, és fellépni az igazságtalanság ellen. Türelmesen dolgoznak az általuk szükségesnek tartott reformok megvalósításáért.

Ők a lázadó társadalmi reformerek. Jó példa Martin Luther King. Történjen szó szerint bármi, ők kitartanak erkölcsi elveik mellett.

Szexuális ösztönvariáns: “féltékenység”

Tökéletes kapcsolatra vágynak egy tökéletes társsal, aki megingathatatlan stabilitást hoz az életükbe. Nagyon magas mércét támasztanak mind a partnerükkel, mind pedig a családjukkal és a közeli barátaikkal szemben.

Erős szükségük van rá, hogy elhihessék, hogy a partnerük is azonos felfogás és mércék szerint él, mint ők. Attól félnek, hogy a másik elmarad a várakozásaiktól, és tönkreteszi a kapcsolat harmóniáját és tökéletességét. Ebből fakadóan úgy érzik, hogy szeretteiket saját elvárásaik elérésére kell ösztönözniük. A szexuális kapcsolatot áthatja a tökéletesség érzése és az a féltékenység, hogy valaki ezt a tökéletlenséget tönkreteheti!

 

Az Egyes típus színezett altípusai

(a “színezett altípus” jelentéséről és lényegéről ide kattintva olvashatsz)

Egyes Kilences színezettel – az idealista
Magasabb szinten:

 • Józan ítélőképességű, bölcs, tanult és művelt emberek. Szenvedélymentesek és filozofikusak, akik szinte kizárólag a hosszú távú kérdésekkel és az összképpel törődnek.
 • Gyakran introvertált, visszahúzódó személyiségek és szeretnek elvonulni a világtól. Csendes, természeti környezetben próbálnak menedéket találni az őrjítő tömeg elől.
 • Bár az érzelmeiket visszafogottan fejezik ki, de kedvesek, nagylelkűek és figyelmesek, általában szeretik az állatokat, a természetet, és mindent, ami ártatlan.
 • A világ jobbítására való vágyuk más Egyesekhez képest szelídebben jelenik meg.

Átlagos szinten:

 • Elméletibb emberek, akik nem igen hajlandók beleártani magukat a politikába és a “piszkos munkába”.
 • Inkább csak elmagyarázzák az eszményképeiket, ahelyett, hogy másokat megpróbálnának győzködni azok helyességéről.
 • Az Egyesekre jellemző haragot náluk nem könnyű észrevenni, mert inkább merevségként, gúnyként vagy türelmetlenségként nyilvánul meg.
 • Szeretnek egyedül lenni. Arra vágynak, hogy egyedül dolgozhassanak, és ne kelljen az emberi kapcsolatok kiábrándító összevisszaságával foglalkozniuk.
 • A másik altípushoz képest távolibbak és személytelenebbek, lekicsinylőek és sokszor leereszkedő módon bánhatnak másokkal.

Egyes Kettes színezettel – a szószóló
Magasabb szinten:

 • Ennél az altípusnál a magasabb eszményekért folytatott harc a mások iránti empátiával és együttérzéssel társul.
 • Őszintén az emberiség javára törekszenek, és hajlandóak maguk is tenni az általuk hirdetett változások valóra váltásáért.
 • Nyíltan szenvedélyesek, élvezik az emberi kapcsolatokat, és a politikai küzdelmek „adok-kapok”-ját.
 • Nagyon sok mindent hajlandóak megtenni azért, hogy másokat is meggyőzzenek az eszmélyképeik és a meggyőződéseik jelentőségéről.

Átlagos szinten:

 • Rendkívül aktív és nyílt személyiségek, akik igen agresszívan és hevesen viselkedhetnek annak érdekében, hogy az eszményképeik és meggyőződéseik valóra váljanak.
 • Jól érzik magukat egyedül, és sok időt töltenek feltöltődéssel, gondolkozással. Ugyanakkor az emberi kapcsolatokból is igen sok energiát nyerhetnek, főleg az építő vitákból és az ötletek kölcsönös finomítgatásából.
 • Ezért igen jó érzékük van a politikához, akármilyen szinten is művelik azt.
 • Figyelmük központjában mások szükségletei állnak, és úgy érzik, hogy sokat számít, amit tesznek!
 • Amikor feszültté és stresszessé válnak, kritikusan, ingerlékenyen és hangosan jelzik elégedetlenségüket.
 • A másik altípushoz képest hevesebb természetűek, igazi cselekvő egyéniségek.

(Az összefoglaló elsősorban Don Riso és Richard Hudson: Az enneagram bölcsessége című könyvében leírtak nyomán készült)

Még mindig annyi, de annyi minden van, amit mondani szeretnék Neked erről a komplex önismereti rendszerről!... És még Rólad, saját magadról is... Vegyük pl. a külső megjelenésedet... Ez sokszor azonnal elárulja az alaptípusodat! Kíváncsi vagy, hogyan? Az erről írott cikkemet itt olvashatod: