Az 5-ös típus (“Megfigyelő”) az Enneagram tudósa.

Fő vágya: tájékozottnak és rátermettnek lenni.
Fő félelme: az, hogy ő haszontalan és alkalmatlan, nem ért ahhoz amit csinál, és hogy „felfalja” őt a világ, elveszik az élet tengerében.

 

Az Ötös típus erősségei

 

 • Rendkívüli éleslátással, igen jó ítélőképességgel rendelkezik.
 • Racionális, rendszerező jó megfigyelő.
 • Hajtja a megismerés vágya és a kutatási kedv.
 • Analitikus elme, azonnal megragadja a lényeget, látja a dolgok rendszerét és felépítését.
 • Körültekintő, előrelátó, kiváló koncentrációs készséggel bír.
 • Ha valami igazán érdekli, akkor képes abban teljesen elmerülni.
 • Választott szakmáját mesterfokon sajátítja el, igazi mestere lesz hivatásának.
 • Széles látókörű, a dolgokat és összefüggéseket első pillanatban átlátja és rendszerezi.
 • Jól magyaráz, jól érvel, és – ha érdekli – jól át tudja látni a másik ember helyzetét.
 • Kapcsolataiban türelmes és lojális.

Az Ötös típus általános jellemzése

 

Az Ötös típus fő hajtóereje:
Az Ötösök meg akarják érteni hogyan működik a világ, miért történnek úgy a dolgok, ahogy. Mindent logikus gondolkodás útján közelítenek meg, cselekvés előtt racionálisan mérlegelnek. Szeretnek új dolgok után kutatni, de általában megmaradnak elméleti síkon, nem igazán gyakorlati emberek.

Mivel szeretnek elvonulni biztonságos mikrokörnyezetükbe, gyakran védtelennek érzik magukat a külvilággal szemben. Azt gondolják, ők nem „működnek” olyan jól, mint a többi ember, az életet gyakran félelmetesnek és kiszámíthatatlannak érzik, ami felőrli őket. Akkor érzik jól magukat, ha bezárkózhatnak biztonságos „fedezékükbe”.

Az ad nekik a biztonságot, ha valamilyen tudományos területen mélyreható ismeretekre tesznek szert. Ekkor hasznosnak és értékesnek érzik magukat. Mindent meg akarnak érteni, és gyakran döntés előtt túl sokat hezitálnak. Nem ritka, hogy egyedül, visszavonultan élnek. Ha pedig megosztják valakivel otthonukat, akkor saját dolgozószobára van szükségük, egy helyre, ahol csak maguk lehetnek.

A legtöbb Ötös fél a döntéstől, felelősségvállalástól, ezért nem akar vezető lenni, jobban kedveli a szakértő, tanácsadó szerepet. Nem meglepő hát, hogy keveset találunk közülük a politikusok, közéleti szereplők között, jobban szeretnek a háttérben maradni.

Szinte minden Ötös imádja a számítógépet. Könnyen válik kompjúter-függővé, aki akár egy egész éjszakán át is képes a gépe előtt ülni. Ha több ötös összejön, órákon át tárgyalnak technikai újdonságokról, ily módon kerülve a személyes kommunikációt, az intimitást.

Az Ötös típus gyermekkora:
Számos Ötös elsődleges tapasztalása az üresség egyfajta formája volt, ezért valamiféle teljesség után vágyakoznak. Némelyikük már születése előtt az anyaméhben átélte, azt, hogy „nem kívánatos”. Az Ötösöknek gyermekkorukban szinte mindig volt egy olyan szülője, amelyik fizikai és pszichikai értelemben is uralkodó típus volt, tolakodóan viselkedett, gyakran ez a túlzottan védelmező, túlóvó anya.

Az Ötösök közül sokan burokban éltek. Gyakran számolnak be arról, hogy az anyjuk a fiókjaikban kutatott jelek után, amiből megtudhatta, hogy van az ő „kisbabája”. Gyakran mesélik el, hogy úgy érezték, megfojtja őket az anyai szeretet, vagy megfulladnak a tér hiányától. Mivel nem volt olyan hely, ahová elrejtőzhettek volna, a fiatal Ötösök gyakran az elméjükbe vonultak vissza. Sokak számára belső világuk képezte az egyetlen szabad teret, amiben zavartalanul mozoghattak.

Közismert Ötösök:
Buddha, Einstein, Nietzsche, Karl Marx, Franz Kafka, Albert Camus, Aldous Huxley, Stephen King, Bill Gates. Mesefigura: „Bagoly” a Micimackóból.

Még mindig annyi, de annyi minden van, amit mondani szeretnék Neked erről a komplex önismereti rendszerről!... És még Rólad, saját magadról is... Vegyük pl. a külső megjelenésedet... Ez sokszor azonnal elárulja az alaptípusodat! Kíváncsi vagy, hogyan? Az erről írott cikkemet itt olvashatod:

Az Ötös típus ösztönvariánsai

(az “ösztönvariáns” jelentéséről és lényegéről ide kattintva olvashatsz)

Önfenntartó ösztönvariáns: “otthon”

Minden létfenntartó Ötösnek szüksége van saját térre. Ha nem építészek, akkor álmodoznak a tökéletes ház megalkotásáról. Az önfenntartó Ötösök szükségleteik csökkentésével törekszenek a függetlenné válásra és az elszakadásra. Energiafelhasználásukra nagyon odafigyelnek, átgondolják, hogy milyen tevékenységeket fognak végezni, majd megvizsgálják, hogy belső erőforrásaik elegendőek-e azok teljesítéséhez.

Ha nem, akkor egyes tevékenységekről inkább lemondanak. Takarékoskodnak erőforrásaikkal, hogy ne nagyon legyen szükségük másokra, és megpróbálnak a lehető legkevesebbet felvenni a környezet energiájából. Otthonukat és a munkaterületüket próbálják „megvédelmezni” a külvilág behatásai elől. Ők az enneagram igazi magányos farkasai, kedvelik az egyedüllétet és általában kerülik a társas kapcsolatokat.

Szociális ösztönvariáns: “bálvány”

A szociális Ötösök, akár az oknyomozó riporterek, gyakran bálványozzák a teljes értékű tudást, és az apró kis részleteket is, amik megbújnak a történetek mögött. Az Ötösöknek mindig vannak titkaik. Ha valakivel megosztanak egy titkot, azzal bizalmukat mutatják ki az illető személy felé. A tudásukon és hozzáértésükön keresztül kerülnek kapcsolatba másokkal és szereznek maguknak helyet a közösségben. Szeretik magukat a „bölcsesség megtestesítőjeként” látni és láttatni, és szakértelmük révén nélkülözhetetlenné válni.

Szexuális ösztönvariáns: “önbizalom”

Szenvtelenségük és elvonuló, félénk személyiségük összeütközésbe kerül a szexuális variáns mély kapcsolat utáni vágyával. Intim kapcsolataikban szívesen osztják meg titkos információikat (pl. „Ezt még soha senkinek nem mondtam el.”). Ugyanakkor mindig éreznek bizonyos fokú feszültséget is, mert szeretnének nagyobb társaságban is imponálni párjuknak, de a társas kapcsolatokban mindig önbizalomhiánnyal küzdenek.

A többi Ötöshöz képest mélyebben akarnak kapcsolódni az emberekhez, bár ez gyakran szorongással jár, és hajlamosak arra, hogy egy pillanat alatt visszahúzódjanak „elefántcsonttornyukba”. Barátságosabbak, beszédesebbek, mint a másik két ösztönvariáns, de olykor meglepő vagy megdöbbentő módon váratlanul eltűnhetnek, és hosszabb ideig nem is kerülnek elő. Ha valakibe beleszeretnek, szélsőségesen nyitottá válhatnak, és összeolvadhatnak a másikkal, mint a Kilencesek. Ha viszont úgy érzik, félreértik vagy nem értékelik őket, akkor érzelmileg eltávolodhatnak.

 

Az Ötös típus színezett altípusai

(a “színezett altípus” jelentéséről és lényegéről ide kattintva olvashatsz)

Ötös Négyes színezettel – a Képromboló
Magasabb szinten:

 • A kíváncsiság és a feszült koncentráció ötvöződik egyfajta egyéni, személyes látásmód kifejezésének vágyával.
 • Érzelmesebbek és kreatívabbak a másik típusnál, és többet figyelnek befelé.
 • Olyan helyet keresnek maguknak, ahol még senki sem járt, egy kis zugot, ami igazán az övék lehet. Nem annyira tudományos érdeklődésűek, gyakran inkább magányos alkotók, akik a szenvedélyt szenvtelenséggel elegyítik.
 • Hóbortosak és újítók – az ismerős dolgokkal való babrálgatásukból meglepő újdonságok születhetnek.
 • Sokszor a művészetekhez vonzódnak, képzeletüket gyakrabban használják, mint elméjük analitikus, módszeres részét.

Átlagos szinten:

 • Bár elsődlegesen az elméjükkel azonosulnak, erőteljes érzelemkifejezésre is képesek, amik megnehezíthetik a tartós koncentrációt és a másokkal közösen végzett munkát.
 • Önállóbbak a másik altípusnál, és ellenállnak a rájuk erőltetett rendszereknek.
 • Érdeklődésük a racionális vagy romantikus dolgok helyett inkább a szürreális és fantasztikus felé hajlik: könnyen eltévedhetnek saját képzeletükben.
 • Sokszor nehézséget okoz számukra a világgal való kapcsolat fenntartása, és miközben belemerülnek érdeklődésük tárgyába, a mindennapi életen gyakorlatiatlanná válhatnak.
 • Vonzónak találják a sötét, tiltott témákat, esetleg nyugtalanító vagy groteszk dolgokat is.

Ötös Hatos színezettel – a Problémamegoldó

Magasabb szinten:

 • A megfigyelőkészség, a szervezőkészség és a részletekre való odafigyelés kombinációja révén a különféle tények egyvelegéből logikus következtetéseket tudnak levonni, és ezek alapján meg tudják jósolni a dolgok kimenetelét.
 • Olyan saját helyet, komfortzónát keresnek maguknak, ahol biztonságban érzik magukat, és ami beilleszthető egy nagyobb rendszerbe.
 • Gyakran érdeklődnek szaktudományos témák iránt (filozófia, természettudományok), illetve szeretnek új dolgokat feltalálni vagy nem működő szerkentyűket újra működésre bírni.
 • Újítókészségük olykor üzleti tehetséggel párosul, ami néha igen jövedelmező lehet.

Átlagos szinten:

 • Ez a legtisztábban intellektuális beállítottságú altípus mind közül, nagyon érdeklik őket az elméletek, a műszaki kérdések, a tények és a részinformációk gyűjtögetése.
 • Ők környezetük elemzői és rendszerezői, élvezettel bontják elemeire a problémákat, hogy felfedezzék, hogyan is működik a világ.
 • Érzelmileg rendkívül visszafogottak és zárkózottak, figyelmük inkább dolgokra, mint az emberekre irányul, bár a Hatos színezetű Ötösök erősen azonosulnak életük kulcsfiguráival.
 • Nem különösebben figyelnek önmagukra, sokkal inkább az önmaguk körül lévő világra.
 • Vitaképesebbek lehetnek a másik altípusnál, és hevesebben is védelmezik nézeteiket.
 • Hajlamosak az agresszivitásra és arra, hogy aktívan szembeszálljanak azokkal, akik nem értenek velük egyet.

És ez még csak egy apró töredéke a teljes képnek... Tudtad, hogy már az is árulkodik a karakteredről, hogy hogyan rendezed be az otthonodat? Pedig igen! Az erről írott cikkemet itt olvashatod: