A  6-os típus (a “Hűséges” vagy “Kételkedő”) az Enneagram legmegbízhatóbb típusa.

Fő vágya: biztonságot és támaszt találni.
Fő félelme: az, hogy nem kap támogatást és útmutatást, és hogy egymagában nem képes boldogulni.

 

A Hatos típus erősségei

 

 • Megnyerő, kedves, barátságos.
 • Könnyen teremt kapcsolatot, rendkívüli alkalmazkodó képesség jellemzi, igazi csapatjátékos.
 • Közel tud kerülni az emberekhez, igazi közösségteremtő. Fontos számára a bizalom.
 • Szorgalmas, kitartó és áldozatkész, környezetében stabilitást és biztonságot teremt.
 • Képes előre látni a dolgokat, felmérni a problémákat, és megoldani azokat.
 • Nagy felelősségérzettel rendelkezik, szavahihető, megbízható.
 • Hűséges a számára fontos emberekhez, eszmékhez, szervezetekhez, feladatokhoz.
 • Jól tűri a stresszt, vészhelyzetben bátorság, könnyedség jellemzi, aktív és cselekvőképes marad.

A Hatos típus általános jellemzése

 

A Hatos típus fő hajtóereje:
A Hatos a legellentmondásosabb személyiség az enneagramban. Rendkívül különböző, ellentétes jellemek tartoznak ide, a személyiség mélyén azonban ugyanazok a kérdések, törekvések dolgoznak. A Hatos mindig a fejében akarja megfejteni a világot, végtelen párbeszédet folytat saját magával. Mivel az elméjében él, könnyen elveszti a kontaktust a testével, szervezetével, érzelmeivel.

A legfontosabb területek, amik a hatost mozgatják a félelem, a függőség és a bizalom. Nagy szélsőségek között ingadozhatnak: a túlzott aggodalmaskodástól a szélsőséges vakmerőségig, a belső autonómiától a számára fontos személyektől való függőségig, a teljes elköteleződéstől a mindenben való kételkedésig, az őszinte, naiv bizalomtól a totális bizalmatlanságig. Attól függően, hogy e szélsőségek között a Hatos hol foglal helyet igen különböző karaktereket találunk, de azt is látnunk kell, hogy élete során (a személyiségfejlődés vagy leromlás folyamatában) egyazon személy is nagy mértékben változhat.

Minden Hatos életében központi szerepet játszik a félelem. Néhányan szorongók, aggodalmaskodók, szinte fóbiások lesznek, másokból pedig éppen ellenkezőleg, mintha teljesen hiányozna a félelem. Ők a „kontrafóbiások” nincsenek tudatában félelmüknek, sőt a veszély szinte vonzza őket. Toronyugrókat, sziklamászókat, ejtőernyősöket találunk közöttük. A félelem hiánya, a bátorság érzése rendkívül fontos a számukra.

A félelemmel szorosan összefügg a biztonság kérdése. A hatos a mindennapjait érintő pénzügyi kérdésekben nem szeret kockáztatni. Lemond az ismeretlenről és a kétes kimenetelű dolgokról a jelen helyzetben és pillanatban érzett biztonsága érdekében. Ha kockázatot kell vállalni, akkor a hatos – akár aggodalmaskodó akár kontrafóbiás – előre szeretné látni a cselekvés kockázatának határait, a veszélyforrásokat, valamennyi lehetséges kimenetelt és következményt. Ezért a Hatos rendkívül előrelátó, felismeri, és gyakran megelőzi a buktatókat.

Másrészt viszont – mivel minden lehetőségre nem lehet felkészülni – kételkedni kezd, hajlamos a habozásra, nehezen dönt és cselekszik. Valamennyi hatosra – az aggodalmaskodókra is – jellemző viszont, hogy válsághelyzetben remekül helytáll. Ha a veszély valós és egyértelmű, akkor bátran cselekszik, akár hős is válhat belőle.

A Hatos sokra tartja függetlenségét, mégis erősen függhet másoktól. Nem bízik eléggé önmagában, ítéleteinek, döntéseinek helyességében, ezért keresi mások – számára fontos személyek helyeslését, támogatását, másrészt viszont nagyon nehezen viseli az alárendeltséget. Lényeges, egzisztenciájukat, biztonságukat érintő döntések előtt gyakran kikérik barátaik véleményét, tanácsát. Amíg úgy érzi, hogy az éltében szerepet játszó emberek támogatják, addig határozott és magabiztos, körültekintően és jól dönt, képes a cselekvésre, és igen jó vezető lehet.

A függőség – függetlenség belső konfliktusa határozza meg az autoritáshoz való viszonyát is. Egyrészt szinte keresi a tekintélyt – személyt, intézményt, szervezetet – ami mellett elkötelezheti magát és támogatást kaphat tőle. Másrészt nem tud megbékélni azokkal, akiknek hatalmuk van felette, vagy mások felett, harcosan kiáll az igazságtalannak érzett tekintéllyel szemben.

A Hatos szinte mindig keres valamit: alapelveket, eszményt, valamiféle támaszt, tekintélyt, ami irányt szab életének, stabilitást, biztonságot nyújt. Szinte minden hatos – életében legalább egyszer – teljesen elkötelezi magát valami mellett, legyen az egy csoport, eszme, vallás, vagy szervezet. Rendkívül hűséges: felelősségteljesen, lelkiismeretesen és kitartóan dolgozik a magasabb célért. Hatékonyan tudja működésben tartani, vagy akár irányítani a rá bízott dolgokat az általa követett eszme vagy szervezet érdekében. Ha az elköteleződés túlzott, akkor a hatos hivatalnokká, egyszerű végrehajtóvá válik, megkérdőjelezés nélkül tartja be a szabályokat, követi a szervezet céljait.

A Hatos elköteleződése tartós és mély, teljes azonosuláson alapszik. Rendkívüli csalódásként éli meg azonban, ha rájön, hogy a csoport, vallás, eszme vagy szervezet nem méltó a bizalmára. Ekkor személyiségének kétkedő oldala kerül előtérbe.

A Hatos ugyanis mindenben kételkedik. (Az enneagram hallatán pl. erősen kételkedik abban, hogy ő hatos lenne. Egyáltalán nem szereti, ha bármiféle rendszerbe „beskatulyázzák”)
Mindent megkérdőjelez, és azt hiszi, hogy a dolgok nem azok, amiknek látszanak. Ez gyakran a belső párbeszédében nyilvánul meg, ahol saját magában is kételkedik. A kételkedés halogatásba torkollhat, s miatta a hatos képtelen valamit elkezdeni. Ez a halogatás Hamlet dilemmájában jelenik meg: ’Lenni, vagy nem lenni…” Kétségbe vonja saját képességeit és lehetőségeit, kétli azt, hogy jól választ, jól dönt. Aztán kételkedik a kétkedésben.

A Hatos a leghűségesebb valamennyi személyiségtípus közül. Lojális egy vállalathoz vagy szervezethez, hűséges a barátságban vagy párkapcsolatban, de leginkább a családban. A családhoz való hűség egy életre szól. Ez később áttevődik csoportokra és szervezetekre, de mindig jelen van az erős kötelességérzet a családdal szemben.

A Hatos típus gyermekkora:
A Hatosok fő félelme, hogy támogatás és útmutatás nélkül maradnak, és hogy egymagukban képtelenek életben maradni, minden gyermek kézzelfogható és általános félelme. A csecsemő tényleg nem képes életben maradni az anyja és az apja nélkül, a gyermek még teljes mértékben tőlük függ. A függőség mögött rejtőző rettegés emlékét a legtöbb ember elfojtja magában, néha azonban elég erős ahhoz, hogy a felszínre törjön. Ha végiggondoljuk, hogy milyen sok félelemnek és veszélynek van kitéve egy gyermek már a születése előtt, majd aztán az első hetekben és hónapokban, megérthetjük, miért vési magába olyan sok ember azt, hogy „a világ veszélyes hely, résen kell lenni – nincs elég belső autoritásom ahhoz, hogy felülkerekedjek mindezeken, ezért valahol kint kell keresnem a biztonságot.”

Közismert Hatosok:
Napoleon, V. I. Lenin, Woody Allen, Sigmund Freud, Krishnamurti, Jane Fonda, „Hamlet”. Mesefigura: „Malacka” a Micimackóból.

Még mindig annyi, de annyi minden van, amit mondani szeretnék Neked erről a komplex önismereti rendszerről!... És még Rólad, saját magadról is... Vegyük pl. a külső megjelenésedet... Ez sokszor azonnal elárulja az alaptípusodat! Kíváncsi vagy, hogyan? Az erről írott cikkemet itt olvashatod:

A Hatos típus ösztönvariánsai

(az “ösztönvariáns” jelentéséről és lényegéről ide kattintva olvashatsz)

Önfenntartó ösztönvariáns: “gondoskodás”

A létfenntartó Hatosok melegszívű, gondoskodó emberek, akik azzal hárítják el saját félelmüket, a rájuk leselkedő veszélyeket fenyegetettséget, hogy igyekeznek másokon segíteni, addig sem kell saját félelmeikel foglalkozniuk. Sok segítő, sok női terapeuta kerül ki közülük. Gyakran először Kettesnek azonosítják magukat, azonban az árulkodó jel, hogy sokkal idegesebbek, mint a Kettesek.

Szociális ösztönvariáns: “kötelesség”

Szorongásaikat úgy kezelik, hogy barátaiknál és szövetségeseiknél keresnek támogatást és megnyugvást. Csak úgy árad belőlük a baráti szeretet, látszik rajtuk, hogy igyekeznek kötelékeket létrehozni másokkal, kedvességükkel és humorukkal fegyverezve le őket. Gyakran gúnyolják ki önmagukat, miközben támogatást és szeretetet kínálnak másoknak, ezért néha összetévesztik őket a Kettesekkel.

Jellemző rájuk az erős kötelességtudat, aminek klasszikus esete a motoros rendőr. Rövidre nyírt bajusz, nagyon gondosan és szépen nyírt haj, gyakran az Egyes sisak-frizurájára emlékeztet. Ez az a hely, ahol a kötelesség az a hatalmas erő, ami az életet igazgatja. A kötelességtudó hatosnak egész életére jellemző a szülőkkel való ellentétek és viták fennmaradása. Sokan még meglett emberként is vívódhatnak pl. azon, hogy karácsonyra hazamenjenek-e. Mindig a kötelességüket teljesítik, akár tetszik nekik, akár nem.

Szexuális ösztönvariáns: “szépség és erő”

Sokat dolgoznak hatalmuk, testi erejük és vonzerejük fejlesztésén, mivel úgy érzik, ettől fogják nagyobb biztonságban érezni magukat. Az agresszívebb szexuális Hatosok erőhöz és fenyegető pózokhoz folyamodhatnak, amivel a Nyolcas típusra emlékeztetnek („Meg ne próbálj ujjat húzni velem!”). A fóbiásabb szexuális Hatosok inkább szexualitásuk és kacér természetük segítségével fegyvereznek le másokat és szereznek támogatást, ami pedig a Négyes típusra jellemző viselkedés. Bizonytalanságaikat vagy nyílt önérvényesítéssel es a tekintéllyel való szembeszállással igyekeznek leplezni, vagy flörtöléssel és csábítással.

Úgy gondolják, azok erősek és/vagy szépek, akik szép és erős partnerekkel kötnek szövetséget.

Néha a szép és erős hatost a legnehezebb kiszúrni az egész Enneagramban. Mindenkiben van valamennyi az összes fixációból, de a szexuális hatos az, aki a legtöbb álcát magára veszi. Ezek azok az emberek, akik makacsul valamilyen más típussal azonosítják magukat.

 

A Hatos típus színezett altípusai

(a “színezett altípus” jelentéséről és lényegéről ide kattintva olvashatsz)

Hatos Ötös színezettel – a Védelmező
Magasabb szinten:

 • Gyakran tűnnek ki technikai szakértelmükkel, így kiváló problémamegoldók, elemzők, társadalompolitikával foglalkozók, tanárok és véleményformálók.
 • Vonzzák őket azok a tudásrendszerek, amikben a szabályok és paraméterek pontosan megszabottak, pl. a matematika, a jog vagy a természettudományok.
 • Gyakran erősebb figyelemkoncentrációra képesek, mint a másik altípus, viszont érdeklődésük szűkebb lehet.
 • Jellemző érdeklődési területeik: a politikai ügyek és a közösségek szolgálata. Gyakran lépnek fel hátrányos helyzetű személyek vagy csoportok szószólójaként vagy ügyük bajnokaként.

Átlagos szinten:

 • Függetlenebbek és komolyabbak, mint a másik altípus, és kisebb valószínűséggel fordulnak másokhoz tanácsért.
 • Gyakran maguknak való emberek.
 • Megnyugtatják őket az elvek és a rendszerek, de attól függetlenül szkeptikusak maradnak.
 • Hajlamosak a világot veszélyes helynek tekinteni, és emiatt szélsőségesen konzervatív hozzáállást, haladásellenes nézeteket kialakítani.
 • A titkolózás gyanakvóvá teszi őket, és általában lázongó, tekintélytagadó embernek látják magukat, miközben paradox módon állandóan az erős tekintélyelvű elemeket tartalmazó rendszerekhez, elvekhez vonzódnak.
 • Cselekvőek és agresszívek, általában hajlamosak hibáztatni vagy bűnbakká tenni azokat, akik szerintük a biztonságukat fenyegetik.

Hatos Hetes színezettel – a Haver
Magasabb szinten:

 • A másik altípushoz képest kevésbé komoly, megnyerő, mókás emberek, általában kerülik a „nehéz” témákat, és figyelmüket a biztonsági szükségleteik kielégítése szempontjából érdekes területekre (adók, számlák, munkahelyi intrika, stb.) összpontosítják.
 • Kötelezettségeik tekintetében viszont nagyon komolyak, és komoly áldozatokra is hajlandók, hogy biztosítsák családjuk és barátaik jólétét és biztonságát.
 • Élvezik a jó társaságot, szeretnek tréfálkozni, és hangsúlyozzák a másokkal való kapcsolataikat.
 • A jó kontaktusteremtő képesség energiával, humorral és a tapasztalatok iránti vággyal ötvöződik.
 • Hajlamosak lehetnek önmaguk lekicsinylésére, és félelmeik jó alkalmat nyújtanak számukra egy kis viccelődésre, és kapcsolataik megerősítésére.

Átlagos szinten:

 • Nagyon vágynak arra, hogy kedveljék és elfogadják őket, de nehezebben beszélnek magukról vagy a gondjaikról.
 • Társaságkedvelők, de bizonytalanok is, a szeretteiktől várnak biztatást, vagy fontosabb döntések előtt tanácsot.
 • Gondot okoz nekik az állandó halogatás és az, hogy egymagukban elég nehezen képesek beindítani a különböző projekteket.
 • Szorongásaik csillapítására hajlamosak különböző időtöltésekbe és szórakozásokba menekülni, pl. sportolni, vásárolni, haverokkal lógni, de a féktelen evés, ivás és kábítószerfogyasztás is jellemző lehet rájuk.
 • Nem érdeklődnek a politika iránt, de nagyon dogmatikusak lehetnek, erőteljesen adnak hangot a dolgokra vonatkozó pozitív vagy negatív véleményüknek.
 • A személyes kudarcaik vagy fontos kapcsolataik miatti szorongásuk depresszióhoz vezethet.

És ez még csak egy apró töredéke a teljes képnek... Tudtad, hogy már az is árulkodik a karakteredről, hogy hogyan rendezed be az otthonodat? Pedig igen! Az erről írott cikkemet itt olvashatod: