A 7-es típus (az “Élménycsászár”) az Enneagram legoptimistább típusa.

Fő vágya: boldognak, elégedettnek lenni, beteljesülést érezni.
Fő félelme: az, hogy nélkülöznie kell, szükséget szenved, fájdalmakat kell átélnie és kiszolgáltatottá válik.

 

A Hetes típus erősségei

 

 • Szikrázó elme, aki mindig pozitívan gondolkozik, lelkes, lendületes, tettre kész, spontán és rugalmas.
 • Örök optimista, tele van lelkesedéssel.
 • Őszintén nyitott, minden gyanakvás és ravaszság nélkül közeledik az emberekhez.
 • Életszeretetével képes magával ragadni másokat is.
 • Élvezi az életet, és nem rágódik a rossz, fájdalmas dolgokon.
 • Mindent kipróbál; mindenben felfedez valamit, ami érdekelheti.
 • Kifelé forduló, nyitott, könnyen teremt kapcsolatokat.
 • Igen aktív, gyorsan dönt és cselekszik.
 • Gyors felfogóképességgel bír, gyakran több különböző dologhoz van tehetsége, polihisztor, könnyen ér el sikereket.
 • Nagyszerű ötletei vannak, felfedező, feltaláló is lehet.
 • Képes megőrizni magában az örök gyermeket, rácsodálkozik a világra, és lenyűgözik az élet apró csodái. Hálás tud leni mindenért amit kap, amit átél.
 • Bárhol otthon érzi magát, mindenkit egyenlőnek tekint.
 • Sármos, elbűvölő társalgó, nagyszerű humorral rendelkezik.

 

A Hetes típus általános jellemzése

 

A Hetes típus fő hajtóereje:
A Hetes habzsolja az életet, az élményeket. Úgy érzi, állandóan el kell foglalnia magát, hogy ne szembesüljön – esetleg fájdalmas – érzéseivel.
Nyitott minden újra, az új eszmékre. Az egészséges étrend, életmód elterjesztésében is élen jár.

A Hetes imádja az újdonságokat. Kiválóan rakja össze a különböző dolgokat, hogy azokat egy nagyobb összefüggésben lássa. Gondolkodásával olyan új és szokatlan kombinációkat fedez fel látszólag egymástól eltérő dolgok között, amire addig senki sem gondolt. De azt már nem szereti, ha az előző éjszakai sziporkázó elméletével másnap zavarják, ha meg kell maradnia egy gondolatnál, kidolgozni, és mélységet adni neki. A Hetes töretlenül hisz a fejlődésben, állandó víziója az, hogy egy aranykor felé haladunk. A dolgok állandóan egyre jobbra fordulnak. A jelent a szebb jövő ígérete teszi elviselhetővé.

A hetes szomjúhozza az új tapasztalatokat, élményeket. Éjszaka is aktív lehet, szeret minden buliban benne lenni, az alvásra pedig sajnálja az időt, hiszen attól fél, hogy ezalatt valamiből kimarad. Ha egy cselekvésre, programra rászánja magát, az azt jelenti, hogy a többi lehetőség elvész a számára. Ezt elviselhetetlennek tartja. Ezért lehetőségeit – amennyire csak lehetséges – mindig nyitva hagyja.

Kiváló teljesítményre, eredményekre képes, de gyakran nem elég kitartó, bármit is csinál, az nem tart túlságosan soká. Rettentő hamar képes lelkesedni valami új iránt, de ez a lelkesedés ugyanolyan hamar le is lohad. Így állástól állásig, kapcsolattól kapcsolatig vándorolhat. Világának fontos része az utazás. Ez ugyanis folyton új élményeket hoz. Szinte minden Hetes sokat utazik.

A Hetes kerüli a fájdalmat, ezért legtöbbször az élet felszínén úszik. A fájdalom elkerülése érdekében a Hetes kapcsolatait felszínesen tartja, és lehetőleg nem kötelezi el magát. Igazából a fájdalomtól való félelem jobban megrémíti, mint a fájdalom maga. Persze ezt a legtöbb Hetes nem ismeri be, nem látja, mivel az elkerülés igen sikeres. A fájdalom elkerülése miatt állandóan mozgásban van, folyvást újabb élményeket űz. Így válik elbűvölő társalgóvá, szikrázó elmévé. A Hetes szinte soha nincs egyedül. A pillanat élvezete a lehetséges fájdalmas érzelmi mélységek elkerülésére szolgál. A kínzó gondolatok elől az életigenlésbe menekül, falja a jót, nem hagy időt magának a rágódásra.

A Hetes típus gyermekkora:
A Hetesek gyermekkorában az anya a legjelentősebb személy. Vagy azért, mert kiskorukban valamilyen okból nem kaptak elegendő anyai gondoskodást, vagy épp ellenkezőleg: rengeteg szeretetet kaptak. Ezért a Hetes igen korán úgy dönt, hogy majd ő gondoskodik magáról, érzelmi szükségleteiről, és vagy kárpótolja magát a hiányzó szeretetért, vagy pedig egész életében szeretné átélni azt a túláradó jó érzést, amit már gyermekkorában az anyjától megkapott. Mindkét esetnek az eredménye a jó élmények hajszolása és az élet igenlése lesz.
Sok Hetes legnyomorultabb sorsáról is úgy mesél, hogy felvidítja a hallgatóságot. Anyját kíméli, nem akarja elszomorítani. A Hetes élete gyakran egy jelzés maminak arról, hogy minden oké.

Közismert Hetesek:
Wolfgang Amadeus Mozart, Walt Disney, Steven Spielberg, Robin Williams, „Sir Lancelot.” Mesefigurák: „Pán Péter”, „Tigris” a Micimackóból.

Még mindig annyi, de annyi minden van, amit mondani szeretnék Neked erről a komplex önismereti rendszerről!... És még Rólad, saját magadról is... Vegyük pl. a külső megjelenésedet... Ez sokszor azonnal elárulja az alaptípusodat! Kíváncsi vagy, hogyan? Az erről írott cikkemet itt olvashatod:

A Hetes típus ösztönvariánsai

(az “ösztönvariáns” jelentéséről és lényegéről ide kattintva olvashatsz)

Önfenntartó ösztönvariáns: “kiterjesztett család”

Ezek az emberek mindig egy nagy család részének tekintik magukat. Fontosabbnak érzi a kiterjesztett családot a valódi vérrokonságnál.

Eltökélt, energikus emberek, akiket alapvető szükségleteik kielégítésének vágya hajt. Szemléletükben és érdeklődésükben egyaránt a dolgok gyakorlati és anyagi oldala kerül az előtérbe. Sokszor ambiciózusak és keményen dolgoznak, hogy így biztosítsák maguknak a nyitott lehetőségeket.

Az önfenntartó Hetesek klasszikus fogyasztók. Szeretnek vásárolni, utazgatni és szívesen kényeztetik magukat.

Szociális ösztönvariáns: “mártír”

Ezek az emberek tökéletes férjeknek és feleségeknek tűnnek. Egész életüket egy helyben, egy munkát végezve töltik el. Ez azért van, mert mártírt akarnak csinálni magukból, és feláldozzák vágyaikat a család kedvéért.

Szexuális ösztönvariáns: “befolyásolhatóság”

Egy szexuális Hetest nagyon ritkán találunk hosszú távú kapcsolatban.

Ők a stoppolás szerelmesei, akik útra kelnek, hogy felfedezzék és élvezzék a világ kultúráinak sokszínűségét.

Azt szeretik, ha bizonyos időközönként felbukkanhatnak az életünkben, és felvidíthatnak, vagy akár segítenek megküzdeni a problémáinkkal.

 

A Hetes típus színezett altípusai

(a “színezett altípus” jelentéséről és lényegéről ide kattintva olvashatsz)

Hetes Hatos színezettel – a Szórakoztató
Magasabb szinten:

 • Produktívak és játékosak, megőrzik az élet jóságába, a létezés örömteliségébe vetett hitüket.
 • Gyakran kíváncsiak és kreatívak, remek humorérzékkel rendelkeznek, és általában pozitívabb szemléletűek a másik altípusnál.
 • Az agyuk fürgén jár, szívesen működnek együtt másokkal, jó szervezők – így nagyon sokat képesek elérni látszólag csekély erőfeszítéssel.
 • Kedvelik a változatosságot és jó kapcsolatteremtők – a szórakoztatóipart, a közönségkapcsolatokat, a reklámszakmát, a sajtót mintha csak nekik találták volna ki.

Átlagos szinten:

 • Izgatják az új ötletek, gyors beszédűek, szellemesek és megnyerők, tele vannak energiával.
 • Általában elég produktívak, de elveszíthetik az összpontosító képességüket, szétszórttá válhatnak, és ilyenkor a másik altípusba tartozóknál kevésbé képesek végigvinni a feladataikat.
 • Bizonytalanságérzetük mértékétől függően túlfűtött, mániás, ideges jelleg figyelhető meg bennük.
 • Mivel az erőteljes élményeket keresik, vagy éppen benne vannak egy kapcsolatban, vagy a következő kapcsolatuk kialakításán fáradoznak.
 • Nem szeretnek egyedül lenni, de nagyon válogatósak abban, hogy kivel hajlandóak bensőséges viszonyt létesíteni.
 • Gyakran összeütközésbe kerül bennük az új kapcsolat iránti vágy és a jelenlegi kapcsolat elvesztésétől való félelem.
 • Szorongásuk és rejtett kisebbségi érzésük miatt fennáll az alkoholizmus vagy kábítószer-fogyasztás veszélye.

Hetes Nyolcas színezettel – a Realista
Magasabb szinten:

 • Őszintén élvezik a világot, és „anyagi” szemléletűek – a szó legtágabb értelmében.
 • Gyorsaságuk erős késztetésekkel párosul, aminek gyakran anyagi siker, hatalmi pozíció és kiválóság az eredménye.
 • Elszántak arra, hogy megszerezzenek az élettől mindent, amit akarnak,
 • Stratégiai gondolkodás jellemző rájuk, és vágyaik kielégítése érdekében gyorsan képesek megszervezni külső és belső erőforrásaikat.
 • Két lábbal állnak a földön, gyakorlatiasak és kitartóak.
 • Humoruk ironikus, fanyar, csípős, olyakor bántó lehet.

Átlagos szinten:

 • Ezek az emberek több terület között osztják meg az energiáikat, egyszerre több dolgot csinálnak, vagy akár több állást is betölthetnek.
 • Olykor agresszívak lehetnek, de elegendő akaraterővel és késztetéssel rendelkeznek ahhoz, hogy kielégítsék saját szükségleteiket.
 • Erősebb bennük a munkamániás jelleg, mint a másik altípusnál, ezt a hajlamot a dolgok és élmények összegyűjtése iránti heves vágy fűti: „Én megérdemlem!”
 • Figyelmüket nem annyira az emberi kapcsolatokra, mint inkább az alkotó tevékenységre fordítják.
 • Ennélfogva a kapcsolataikat is pragmatikusan közelítik meg: társat keresnek, nem valamiféle romantikus ábrándképet.
 • Nem félnek az egyedülléttől, elvárásaikat egyértelműen kifejezik, és azt, hogy mit hajlandók eltűrni.
 • Egyenességük nyersességbe csaphat át, szinte félretaszigálják az embereket, hogy megszerezzék, amit akarnak.
 • Előfordul, hogy megcsömörlenek és megkérgesednek, ami éles ellentétben áll a másik altípus gyermeki rajongásával.

És ez még csak egy apró töredéke a teljes képnek... Tudtad, hogy már az is árulkodik a karakteredről, hogy hogyan rendezed be az otthonodat? Pedig igen! Az erről írott cikkemet itt olvashatod: