A 8-as típus (a “Vezér” vagy “Főnök”) az Enneagram “erős embere”.

Fő vágya: megvédeni magát, saját életét, céljait.

Fő félelme: az, hogy bántják őt, mások ártanak neki, mások irányítása alá kerül, irányítják őt, vagy megsértik függetlenségét.

 

A Nyolcas típus erősségei

 

 • Határozott, önálló, magabiztos, öntudatos, erős egyéniség.
 • Képes tiszteletet, tekintélyt ébreszteni önmaga iránt.
 • Igazságos őszinte és szókimondó. Igen fejlett igazságérzete van, megérzi, ha valami nem egyenes.
 • Bátor és tettre kész, határozottan kiáll önmagáért, és védelmezi mások igazát is.
 • Született hangadó, rátermett, természetes vezető, nehéz helyzetben kezébe veszi a kezdeményezést.
 • Kedveli a kihívásokat, szívesen választja a nehezebb utat, szeret és tud bizonyítani.
 • Élvezi az életet, környezetével nagylelkű és figyelmes, gyakran támogat másokat, aki vele van, azt apaként védelmezi.

A Nyolcas típus általános jellemzése

 

A Nyolcas típus fő hajtóereje:
A Nyolcas nem akarja, hogy sorsáról mások határozzanak, a maga ura akar lenni. A Nyolcasok az Enneagram leghatározottabb, legcselekvőbb személyiségei, de egyúttal ők kezelhetők a legnehezebben. Mivel a Nyolcas alapvetően az alárendeltségtől fél, és a világot veszélyesnek, kíméletlenül önzőnek tekinti, amelyben az evolúció-elméletből ismert létért való küzdelem uralkodik, páncéllal veszi körül magát, elfojtja gyengeségét, sérülékenységét, gyengédségigényét, hogy győztesen kerüljön ki az élet által rákényszerített ütközetekből.

Mivel erős, környezetében tiszteletet ébreszt, tekintélyt sugároz, könnyen, szinte természetes módon válik vezetővé.

Igen jó vezető lehet, mivel igazságos, határozottan és gyorsan dönt, uralja a dolgokat. Gyakran azonban túlzott befolyásra tör, és nem tűr ellentmondást. Hajlamos a dolgokat szélsőséges szemszögekből figyelni és elemezni, a világot fehérnek és feketének látja. Egy dolog vagy jó, vagy rossz, egy ember vagy a barátom, vagy pedig az ellenségem.

A Nyolcas bátor, bármikor kész kiállni az igazáért és az igazságért, hogy védelmezze önmagát, csapatát, vagy egyszerűen csak gyengébb embert, akit  igazságtalanság ér. Másrészt viszont csak azt a törvényt követi, amit helyesnek tart és ami szerinte rá vonatkozik. Őszinte és szókimondó. Ha valami bántja, akkor azon nyomban meg is mondja, mi a gond. Hajlamos a kritizálásra, úgy érzi, az a kötelessége, hogy tudassa veled, mi a jó neked és mit csinálsz rosszul. Ő maga azonban rosszul tűri a kritikát. Elvárja, hogy őt mindenki olyannak fogadja el, amilyen: ”én ilyen vagyok és kész!”

Leginkább a gyengeségtől fél, saját maga gyengeségének még a látszatát is kerüli. Ezért nehezen enged másokat igazán közel magához. Gyakran előfordul, hogy az érzelmeket is a gyengeség jelének tekinti, ezért elfojtja, háttérbe szorítja azokat. Partnerkapcsolataiban azonban mély érzésekre, odaadásra is képes, gyengéd, figyelmes, szeretete azonban erőteljesen birtokló.

A Nyolcas típus gyermekkora:
A Nyolcasokat már gyerekkorukban olyan benyomások érték, miszerint a világ bünteti a gyengeséget és határozatlanságot, és ennek megfelelően arra kényszerültek, hogy keménységet mutassanak. Sokuk már kiskorában azt élte meg, hogy elnyomják vagy kitaszítják. Senki másban nem bízhattak, csak saját magukban.

Közismert Nyolcasok:
Martin Luther King, Mihail Gorbacsov, Sztálin, Szaddam Husszein, Beethoven, Hemingway, Katherine Hepburn, Jack Nicholson. Kitalált karakterek: „Zorba a görög”, „a Keresztapa (Don Corleone)”, Gorilla (mellékszereplő a Micimackóban).

És ez még csak egy apró töredéke a teljes képnek... Tudtad, hogy már az is árulkodik a karakteredről, hogy hogyan rendezed be az otthonodat? Pedig igen! Az erről írott cikkemet itt olvashatod:

A Nyolcas típus ösztönvariánsai

(az “ösztönvariáns” jelentéséről és lényegéről ide kattintva olvashatsz)

Önfenntartó ösztönvariáns: “A Túlélő”

Amennyiben a túléléshez szükséges alapvető igényei biztosítva vannak, a létfenntartó Nyolcas jól érzi magát. Nagy túlélőkről van szó, akik élvezik, hogy a társadalmi elvárásokon kívül élhetnek. Örömükre szolgál a tudat, hogy a túléléshez senki másra nincs szükségük, és így a rendszer és a legtöbb ember fölé kerekedhetnek. Gyakran mogorvábbak, elégedetlenebbek és ingerlékenyebbek a többi Nyolcasnál.

A legkomolyabb létfenntartó típusok, figyelmüket a gyakorlati dolgokra összpontosítják, és arra, hogy övék legyen a nyereség, annyi pénzhez és hatalomhoz jussanak, amennyi önmaguk és szeretteik jólétének biztosításához kell. Ez a típus a leginkább otthonülő a Nyolcasok közül, szeretik élvezni otthonuk biztonságát, de akár férfiak, akár nők, odahaza nekik kell parancsolniuk.

Szociális ösztönvariáns: “A Barát”

A barátokhoz, vagy alkalmanként a csapathoz való hűség válik életük egyik legfontosabb témájává. Ha egyszer rákerülünk egy Nyolcas baráti listájára, az egy életre szól. A szociális Nyolcasok gyakran hajlamosak arra, hogy dolgozzanak egy barátságon, fejlesszék, óvják azt, még összetűzésekre is képesek ennek érdekében, mert azt szeretnék, hogy a kapcsolat mindig tiszta és értékes maradjon.

Ez az altípus élvezi, ha sok ember van jelen a környezetében. Egy szociális Nyolcasnak egy focimeccs a barátokkal fontosabb, mint a szex.

Szexuális ösztönvariáns: “A Birtokló”

Ezek a Nyolcasok vannak a leginkább megelégedve önmagukkal és a szexualitásukkal. Csak úgy süt a szemükből a szenvedély és a vágy! Míg a többi szexuális altípus a párkapcsolatot részesíti előnyben, a szexuális Nyolcas ezt olyan végletekig fokozza, hogy birtokolni akarja kedvesét, és közben az a kérdés motoszkál benne, hogy képes-e átadni magát neki. Nem feltétlenül követelik meg a monogámiát, és nem feltétlenül jellemző rájuk az erős féltékenység.

 

A Nyolcas típus színezett altípusai

(a “színezett altípus” jelentéséről és lényegéről ide kattintva olvashatsz)

Nyolcas Hetes színezettel – a Független
Magasabb szinten:

 • Mivel villámgyors elméjük a gyakorlati lehetőségek gyors átlátására való képességgel párosul, ezen altípus képviselői gyakran karizmatikus egyéniségek, akik képesek megszerezni mások támogatását, képesek rábírni az embereket, hogy csatlakozzanak elképzeléseikhez.
 • Cselekvésorientáltak, és hatni akarnak a világra.
 • Remek érzékkel állítanak mások elé olyan kihívásokat, amikkel kitolhatják képességeik határait és olyan kiváló eredményeket érhetnek el, melyekkel még önmagukat is meglepik! A sikerek hatására az életük érezhetően magasabb minőségűvé válik.
 • Ebbe az altípusba tartozó emberek a legfüggetlenebbek, gyakran erős vállalkozó szellemmel rendelkeznek. Előszeretettel állítanak maguk elé olyan célokat, amik biztosíthatják függetlenségüket.

Átlagos szinten:

 • Kalandvágyó, kockázatvállalásra hajlamos személyek, általában „nagy terveik” vannak, és mások támogatásának megszerzése érdekében hajlamosak nagy ígéreteket tenni és eltúlozni a majdani vállalkozásban rejlő lehetőségeket.
 • A leginkább társasági típusok közé tartoznak, beszédesek és nyíltak, páratlan önbizalommal rendelkeznek.
 • Gyakorlatiasak, versengésre hajlamosak, mások kedvében is akarnak járni, és eléggé rosszul tűrik azokat a történéseket, amiket ők maguk gyengeségnek vagy eredménytelenségnek vélnek.
 • Türelmetlenné és impulzívvá válhatnak, nagyobb valószínűséggel hagyatkoznak az érzéseikre a másik altípusnál. Hajlamosak a nyílt összecsapásra, és kisebb valószínűséggel hátrálnak meg a harc elől.

Nyolcas Kilences színezettel – a Medve
Magasabb szinten:

 • Az erő, a magabiztosság és elszántság csendes szilárdsággal és laza lelki nyugalommal párosul.
 • Állhatatosabban törnek a céljaik felé a másik altípusnál , de kevésbé agresszívak, és nehezebb megzavarni őket.
 • Szelídebb természetűek, családközpontúak, hatalmukat a többiek védelmezése útján fejezik ki.
 • Lelki alkatukban kevésbé törtetők – ők is függetlenségre vágynak, de ezt a saját, kényelmesebb tempójukban szeretnék elérni.
 • A mások megnyugtatására és lecsillapítására való képességük fontos és hasznos vezetői erény.

Átlagos szinten:

 • Úgy tűnhet, mintha kettős természetük lenne, olyan különbözőképpen nyilvánulnak meg életük különböző területein: Otthon kedvesek, gyengédek lehetnek, míg a munkában rendkívül eltökéltek és agresszívak.
 • Általában a csendes, feltűnésmentes életmód hívei, ügyeiket jobban szeretik a színfalak mögül irányítani.
 • Hajlamosak lassabban beszélni, nagyon érzékenyek lehetnek mások gesztusaira, testbeszédére. Barátságosnak mutatkoznak, de közben titokban felmérik a velük szemben állót.
 • Stratégiai gondolkozásúak és óvatosak, szinte felszólítják a többi embert, hogy becsülje alá őket.
 • Ugyanakkor makacsok, egykedvűek, és csendes agresszorok is lehetnek.
 • Amikor kijönnek a sodrukból, a robbanás hirtelen és heves, de aztán gyorsan el is múlik haragjuk.

Még mindig annyi, de annyi minden van, amit mondani szeretnék Neked erről a komplex önismereti rendszerről!... És még Rólad, saját magadról is... Vegyük pl. a külső megjelenésedet... Ez sokszor azonnal elárulja az alaptípusodat! Kíváncsi vagy, hogyan? Az erről írott cikkemet itt olvashatod: